Bygning: Wichmanns gård

Brogade 2A, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-17712-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1755
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
283
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-17712-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Brogade 2 A, 4990 Sakskøbing
Adresse:
Brogade 2 B, 4990 Sakskøbing
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
17712
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
146
Totalt bygningsareal:
283
Opførelsesår:
1755
Ombygningsår:
1983
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
120A, SAKSKØBING BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Wichmanns gård
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
p13-14+15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
gl.købmandsgård,et af byens ældste huse
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
ligger fint i gaden
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
ny dør+butiksvinduer,nye v+d huller
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
rimelig velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
08-07-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Wichmanns Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brogade 002
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap