Bygning: beritsg.HWVH1654SCVM1696

Kogangen 8, bygning 14, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-18649-14
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1586
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
720
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-18649-14
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Kogangen 8 , 4990 Sakskøbing
Bygningsnummer:
14
Ejendomsnummer:
18649
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
360
Totalt bygningsareal:
720
Opførelsesår:
1586
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, BERRITSGÅRD HDG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
beritsg.HWVH1654SCVM1696
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse(Jacob Hvittfelt)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
jw-59-10-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
smuk & imponerende bygningsværk
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
gl. gods herresæde
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
lig.meget smukt i park m. voldgr.omkr.i aksen fra avlg.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
rep.af stik over vin. i gavl,gl.tilmuring i gavl
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
slitage, enkelte murrevner
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
18-08-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Trappe; Veranda, udestue
Dør/Port:
Revledør; Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Pyramidetag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Notat om omgivelser:
avlsgård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Berritsgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kogangen 008
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap