Bygning: hotel sakskøbing

Torvet 9A, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-20579-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
270
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-20579-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Torvet 9 A, 4990 Sakskøbing
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
20579
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
135
Totalt bygningsareal:
270
Opførelsesår:
1800
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
14, SAKSKØBING BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
hotel sakskøbing
Notat:
tilbygning til 9a også kaldet juniorsfade 4 :bevaringsværdi 6
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
hotel
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
p5-5

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
hotel/gæstgiveri
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
starter juniorsgade på en fin måde
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
29-06-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims; Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Notat om indre og ydre forhold:
torv

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Hotel Sakskøbing
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Torvet 009 A
Objekt:
Forhus og teaterbygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap