Bygning: Tromnæs Alleen 2

Tromnæs Alleen 2, bygning 3, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-22017-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1780
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
825
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-22017-3
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tromnæs Alleen 2 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
22017
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
825
Totalt bygningsareal:
825
Opførelsesår:
1780
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, KORSELITSE HDG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Corselitze
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Tromnæs Alléen 002 A
Objekt:
Staldbygning (hestestald)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap