Bygning: Mejlgade 26A

Mejlgade 26A, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-306679-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1761
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
167
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-306679-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Mejlgade 26 A, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
306679
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
167
Totalt bygningsareal:
167
Opførelsesår:
1761
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
869A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Notat:
med store butiksvinduer i den ene ende. Valmet tag med to taskekviste
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-071-27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Pudset bygning med store butiksvinduer
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Måske kun intakt bygningskrop
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
26-01-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap