Bygning: Peter Sabroes Gade 25

Peter Sabroes Gade 25, bygning 19, Århus
BBR-nummer:
751-5624112-19
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1938
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
916
Anvendelse:
Hospital og sygehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-5624112-19
Kommune:
Århus
Adresse:
Peter Sabroes Gade 25 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
19
Ejendomsnummer:
5624112
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
458
Totalt bygningsareal:
916
Opførelsesår:
1938
Ombygningsår:
1995
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1529A, Århus Bygrunde
Zone:
Ingen

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap