Bygning: Vestre Skovvej 2

Vestre Skovvej 2, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-536208-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1888
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
269
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-536208-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vestre Skovvej 2 , 8240 Risskov
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
536208
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
149
Totalt bygningsareal:
269
Opførelsesår:
1888
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
27O, VEJLBY,RISSKOV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Det Norske Hus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vestre Skovvej 002
Objekt:
Villa (udstillingsbygning)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Konsoller der bærer gavlenes tagudhæng. mange detaljer. Lille udhus i samme sti l lukker gårdrummet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4-119-19,21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Bjælkehus hvor hjøner danner konsoller
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nogle originale vinduer, uensartet udskiftning
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Sjælden bygningstype i Danmark
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Teglsten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap