Bygning: OTTO MØNSTEDS HUS

Vestergade 11, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-528108-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1811
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
468
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-528108-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vestergade 11 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
528108
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
238
Totalt bygningsareal:
468
Opførelsesår:
1811
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
396A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Mønsteds Gård
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 11
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
OTTO MØNSTEDS HUS
Notat:
Den 14 fag lange facade er opdelt i pilasterindrammede afsnit med en vinduestakt på to plus to plus seks plus to plus to.. De glatte pilastre har halsringe og hovedgesimsens to nederste profilled er ført rund om pilastrenes hoved som et ire ydre
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
5-012-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Det er et to etager højt grundmuret hus
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Otto Mønsteds magasin fabrik
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Flot placering overfor Vor Frue Kirke
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Have

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap