Bygning: 19 DSB 10

Jægergårdsgade 97, bygning 10, Århus
BBR-nummer:
751-896115-10
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
848
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-896115-10
Kommune:
Århus
Adresse:
Jægergårdsgade 97 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
10
Ejendomsnummer:
896115
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
318
Totalt bygningsareal:
848
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
845D, MARSB.,ÅRHUS GR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Administrationsbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Jægergårdsgade 097
Objekt:
Administrationsbygningen
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
19 DSB 10
Notat:
AARHUS CENTRALVÆRKSTEDS KONTORER
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
kONTORER
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-149-14,15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Fredet
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap