Bygning: Wedeæs gaard

Vestergade 8, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-9560-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1730
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
322
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-9560-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Vestergade 8 , 5600 Faaborg
Adresse:
Vestergade 8 A, 5600 Faaborg
Adresse:
Vestergade 8 B, 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9560
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
161
Totalt bygningsareal:
322
Opførelsesår:
1730
Ombygningsår:
2000
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
49A, FÅBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Wedeæs gaard
Notat:
Der burde gøres noget ved den butiksfacade
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-012-21-22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Har været opf. af købm. Jørgen Ploug & simon Hempel
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Underdel af karnapkvist er ændret og dårlig
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
09-04-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Revledør; Fyldingsdør
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Gavlhus
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Wedels Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vestergade 008
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap