Bygning: Østrupgaard

Østrup 50, bygning 5, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-10090-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1784
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
709
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-10090-5
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Østrup 50 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
10090
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
709
Totalt bygningsareal:
709
Opførelsesår:
1784
Ombygningsår:
2006
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ØSTRUPGÅRD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Østrupgaard
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
KOSTALD
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-039-29-90-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
fredet
Registreringsdato:
09-05-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Rundbuet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Stengærde
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Østrupgård, Avlsgården
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Østrup 050
Objekt:
Staldlænge (nordlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap