Bygning: Kirkestræde 11

Kirkestræde 11, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-6066-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
137
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-6066-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Kirkestræde 11 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6066
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
137
Totalt bygningsareal:
137
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1983
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
99, FÅBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Fåborg Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kirkestræde 011
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-020-12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
23-04-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap