Bygning: Kirkevej 5

Kirkevej 5, bygning 2, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-6072-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1778
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-6072-2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Kirkevej 5 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
6072
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
350
Opførelsesår:
1778
Ombygningsår:
1850
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
30A, HORNE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-016-13,14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
skrå port indgang i nord/vest hjørnet
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
09-04-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Kirkehøjgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Kirkevej 005
Objekt:
Længer (nord-, vest- og østlænger)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap