Bygning: Assensvej 298

Assensvej 298, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-12579-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1729
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
26
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-12579-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Assensvej 298 , 5642 Millinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
12579
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
26
Totalt bygningsareal:
26
Opførelsesår:
1729
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
15M, MILLINGE/ØSTERBY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
30-01-31-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
stråtag skal fornyes
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
der skal ydes økon.hjælp til istandsæt på tag+fag nu.
Registreringsdato:
19-03-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Firefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Bygningsværker - Borner
Omgivelse:
Artefakter - Pumpe

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Solbjærggård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Assensvej 298
Objekt:
Stuehus (nordlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap