Bygning: Faurshøjvej 55

Faurshøjvej 55, bygning 5, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-4566-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
306
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-4566-5
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Faurshøjvej 55 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
4566
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
306
Totalt bygningsareal:
306
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, DITLEVSLYST
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-057-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
meget forfaldent
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
8
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
26-05-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ditlevslyst
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Faurhøjvej 55
Objekt:
Lade (østlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skovridergård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap