Bygning: Elmekilde

Smedegyden 8, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-8140-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1872
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
153
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-8140-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Smedegyden 8 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8140
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
153
Totalt bygningsareal:
153
Opførelsesår:
1872
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
9B, LYØ U FJ
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Elmekilde
Notat:
40) opstregning vandret af murede gavl
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-070-07-08

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
under istandsættelse
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
fredet
Registreringsdato:
10-06-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
brostensbelægning

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Elmekilden
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Smedegyden 008
Objekt:
Fæstehus med stald og skomagerværksted
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap