Bygning: Tårngade 12

Tårngade 12, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-9461-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1728
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
38
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-9461-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Tårngade 12 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9461
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
38
Totalt bygningsareal:
38
Opførelsesår:
1728
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
389, FÅBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-060-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Termovinduer i et fredet hus fra 1728 ?
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
20-05-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Bygningsværker - Borner

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Tårngade 12
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap