Bygning: Østrupgaard/Schæferhus

Østrup 60, bygning 4, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-10090-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
110
Anvendelse:
Anden bygning til helårsbeboelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-10090-4
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Østrup 60 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
10090
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
110
Totalt bygningsareal:
110
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1985
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ØSTRUPGÅRD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Østrupgaard/Schæferhus
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ANDEN BYG TIL HELÅRSBEBO.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-040-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
fredet
Registreringsdato:
08-05-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Bygningsværker

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Østrupgård, Schæferhuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Østrup 060
Objekt:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap