Bygning: Gammelskovvej 31

Gammelskovvej 31, bygning 5, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-4842-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1779
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-4842-5
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Gammelskovvej 31 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
4842
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
112
Opførelsesår:
1779
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, VILHELMSGAVE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-016-02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
07-04-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Vilhelmsgave
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Gammelskovvej 031
Objekt:
Stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Nuværende funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap