Bygning: Montanagade 11

Montanagade 11, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-8296353-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1900
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-8296353-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Montanagade 11 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8296353
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
60
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
63B, Marselisborg, Århus Grunde
Zone:
Ingen

SAVE-undersøgelse

Notat:
0
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Fint detaljeret, men en anelse uharmonisk i proportionerne, måske på grund af de ikke helt velvalgte vinduer.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Stilrent typeeksempel, og med til at formidle historien om kvarterets uplanlagte udbygning.
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Karaktergivende.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer er ikke helt gode. Ornamenter væk ved det ene vindue. Ellers helt bevaret i alle detaljer. Bemærk det fine indgangsparti. Enkelte facadeændringer bagpå.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Lidt slidt.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget velbevaret og fint detaljeret hus.
Registreringsdato:
07-05-2013

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Etageboligbebyggelse

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
0
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Fint detaljeret, men en anelse uharmonisk i proportionerne, måske på grund af de ikke helt velvalgte vinduer.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Stilrent typeeksempel, og med til at formidle historien om kvarterets uplanlagte udbygning.
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Karaktergivende.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer er ikke helt gode. Ornamenter væk ved det ene vindue. Ellers helt bevaret i alle detaljer. Bemærk det fine indgangsparti. Enkelte facadeændringer bagpå.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Lidt slidt.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget velbevaret og fint detaljeret hus.
Registreringsdato:
07-05-2013

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Etageboligbebyggelse

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap