Bygning: 1792

Reventlowsvej 2, bygning 2, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-7554-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1791
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
151
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-7554-2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Reventlowsvej 2 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
7554
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
151
Totalt bygningsareal:
151
Opførelsesår:
1791
Ombygningsår:
2016
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, BRAHETROLLEB.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
1792
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VANDMØLLE/TIDL.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-063-18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Taget er meget dårligt og bygningen er utrolig dårlig
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
vedligeholdt.
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
03-06-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Brahetrolleborg Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Reventlowsvej 002
Objekt:
Vandmølle
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap