Bygning: gammelstrand

Flægmosevej 22, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-1341436-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1742
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
283
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-1341436-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Flægmosevej 22 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1341436
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
283
Totalt bygningsareal:
283
BBR-fredningsstatus:
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven
Opførelsesår:
1742
Ombygningsår:
1972
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6A, Svanninge By, Svanninge
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
gammelstrand
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-010-21,24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-04-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Bygningsværker - Borner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gammelstrand
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Flægmosevej 022
Objekt:
Stuehus med korsarm (sydlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap