Bygning: Torvet 5

Torvet 5, bygning 1, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-9423-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1817
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
328
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-9423-1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Torvet 5 , 5600 Faaborg
Adresse:
Torvet 7 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9423
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
234
Totalt bygningsareal:
328
Opførelsesår:
1817
Ombygningsår:
1992
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
372A, FÅBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Torvet 005
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-034-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Klassicisme
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
05-05-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Artefakter - Skulptur
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap