Bygning: lysholt

Bygaden 23, bygning 2, Faaborg-Midtfyn
BBR-nummer:
430-3841-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1727
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
430-3841-2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Adresse:
Bygaden 23 , 5600 Faaborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
3841
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Opførelsesår:
1727
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
19A, HÅSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Præcisionsgrad:
+/- 5 år
Anvendelsesændring:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
lysholt
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-049-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
20-05-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lysholdt
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bygaden 023
Objekt:
Lade
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap