Bygning: Kystvejen 21

Kystvejen 21, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-262310-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
755
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-262310-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Kystvejen 21 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
262310
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
151
Totalt bygningsareal:
755
Opførelsesår:
1915
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
879C, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Mellemliggende altanfag. Tagkviste med altan. Skæmmende døre.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-024-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
3-fags bygning med yderkarnapfag
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nyere hvidmalede 3-fags vinduer med overrammer
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap