Bygning: Kystvejen 41

Kystvejen 41, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-262485-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
672
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-262485-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Kystvejen 41 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
262485
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
224
Totalt bygningsareal:
672
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
2014
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
905B, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Tagpap (med taghældning)

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Kystvejen 41 og 43 er sammenbygget og fremstår som en symmetrisk bygningskrop R isalitfag med kuppelafslutning. Fordakninger over vinduer samt søjlemarkerede altandøre.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-16-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Symmetrisk opbygget facade med risalitfag
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Skæmmende dør. Konsolbåren fordakninger
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Fordakning; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap