Bygning: 17. JUNI 1902

Vester Allé 12, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-526490-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1566
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-526490-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vester Allé 12 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
526490
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
851
Totalt bygningsareal:
1566
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1291B, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Erhvervsarkivet
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Vester Allé 012
Objekt:
Biblioteksbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
17. JUNI 1902
Notat:
Granitstensmur med låge og bred indkørsel
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ERHVERVSARKIVET
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-011-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
En meget fin bygning med mange gode detaljer
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Fint helhedsindtryk mellem bygning og omgivelser
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Meget intakt
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Gavlhus
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap