Bygning: Bindesbølls Allé 14

Bindesbølls Allé 14, bygning 4, Århus
BBR-nummer:
751-100122271-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1902
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
382
Anvendelse:
(UDFASES) Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-100122271-4
Kommune:
Århus
Adresse:
Bindesbølls Allé 14 , 8240 Risskov
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
100122271
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
382
Totalt bygningsareal:
382
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
325, Vejlby By, Risskov
Zone:
Ingen

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4-130-20,21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
De runde gavlender er markante. Gult murværk med udsmykningsbånd i rød mursten. Mørkegrønne, kitfalsede vinduer med hjørnebånd og hamborghængsler. Murværksdetaljer ved gesims. Udskårne spærender. Velproportionerede facadekvistpartier mod gård.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Opført 1849-51 som lade op portnerbolig
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Bygningen udgør en væsentlig del af det samlede anlæg.
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
23-11-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Notat om indre og ydre forhold:
Bygningen har et fint lille gårdrum. Bygningen udgør en væsentlig del af det samlede anlæg og er med til at danne fine rumforløb mellem bygningerne.

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap