Bygning: Østergårdsvej 223

Østergårdsvej 223, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-559720-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1770
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
361
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-559720-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Østergårdsvej 223 , 8355 Solbjerg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
559720
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
361
Totalt bygningsareal:
361
Opførelsesår:
1770
Ombygningsår:
1999
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ASTRUP BY,ASTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Astrup Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Østergårdsvej 223
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
2 meget fine dørpartier og udstukne bjælkeender. Havens Linde Allé og tjørnehæk ke m.v. er anlagt af Christen Begstrup
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
PRÆSTEGÅRD
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-060-24,26,29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
27 fags længe med midterfrontkvist
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Nyere vinduer i oprindelig format
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Bygninger er fredet
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Allé

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap