Bygning: Universitetsbyen 52

Universitetsbyen 52, bygning 20, Århus
BBR-nummer:
751-5624112-20
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1943
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
5377
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-5624112-20
Kommune:
Århus
Adresse:
Peter Sabroes Gade 35 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Peter Sabroes Gade 37 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Universitetsbyen 52 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
20
Ejendomsnummer:
5624112
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
1379
Totalt bygningsareal:
5377
Opførelsesår:
1943
Ombygningsår:
2021
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1529A, Århus Bygrunde
Zone:
Ingen

SAVE-undersøgelse

Notat:
Sokkelen er beklædt med gule sten i standerskilte, jernvinduer
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4-010-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Velproportioneret bygning, der åbner op mod syd med altandøre og altaner.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen er ikke en del af den oprindelige udvidelseplan fra konkurrencen, men fremtræder som en logisk udvidelse med hensyn til placering og funktion
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Bygningen følger bebyggelsstrukturen og danner den nordlige afgrænsning af rummet foran bygn. 19A. Den ligger ud for ankomstrummet ved bygn. 7A.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Mange udskiftede vinduer og døre.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
De oprindelige vinduer trænger til istandsættelse.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-11-2018

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Andet
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap