Bygning: Edwin Rahrs Vej 61

Edwin Rahrs Vej 61, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-79796-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1962
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
233
Anvendelse:
Anden enhed til serviceerhverv

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-79796-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Edwin Rahrs Vej 61 , 8220 Brabrand
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
79796
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
233
Totalt bygningsareal:
233
Opførelsesår:
1962
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12F, BRABRAND,BRABR.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
31-10-2018

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap