Bygning: Studsgade 35

Studsgade 35, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-473680-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1749
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
852
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-473680-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Studsgade 35 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
473680
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
417
Totalt bygningsareal:
852
Opførelsesår:
1749
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
948Æ, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-078-14,15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Flot gulmalet bindingsværksbygning, tolænget
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Meget intakt
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Studsgade 035
Objekt:
Forhus med sidelænge
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap