Bygning: Vesterport 8A

Vesterport 8A, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-529120-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1870
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2038
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-529120-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vesterport 8 A, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
529120
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1060
Totalt bygningsareal:
2038
Opførelsesår:
1870
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
498A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Rådmand Halds Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vesterport 008 B
Objekt:
Fløje (4 stk.) og bygning i gården
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Originalitet: Ældre tilpassede vinduer mod gade, orig. fyldingdør i port med tr æ, mod gård orig. vinduer og døre samt skæmmende døre Adresse: Vesterport 8 B, 8A, 8C, 8G
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-133-31,32,33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
pudset facade mod gade, kalket mod gård
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
se notat
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Fordakning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Træer

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap