Bygning: Klostergade 56C

Klostergade 56C, bygning 2, Århus
BBR-nummer:
751-252366-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
520
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-252366-2
Kommune:
Århus
Adresse:
Klostergade 56 C, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
252366
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
260
Totalt bygningsareal:
520
Opførelsesår:
1777
Ombygningsår:
1983
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
1102A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Klostergade 056
Objekt:
Baghus og sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-083-12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Bevaret hejsekvist mod gård
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Tilpassede sprossevinduer, lidt uheldige døre
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap