Bygning: Rådhus

Torvet 1, bygning 1, Nyborg
BBR-nummer:
450-4623-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1584
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1239
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
450-4623-1
Kommune:
Nyborg
Adresse:
Torvet 1 , 5800 Nyborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4623
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
413
Totalt bygningsareal:
1239
Opførelsesår:
1584
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
207A, NYBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Rådhus
Notat:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a4-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
rådhus, restaureret af ark. J. J. Encke senere Colding
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
for enden af torv
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
som opført efter branden
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
30-12-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Gotik; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Nyborg Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Torvet 001
Objekt:
Rådhusbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap