Bygning: Ryesgade 9

Ryesgade 9, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-392699-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1876
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1241
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-392699-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Ryesgade 9 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
392699
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
481
Totalt bygningsareal:
1241
Opførelsesår:
1876
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1340, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Pilasteropdelt facade
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-092-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fornem hjørnebygning med attikaetage
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Rig på detaljer af dekorativ art i puds
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap