OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Bygning: Havnegade 24

Havnegade 24, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-424272-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
908
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-424272-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Havnegade 24 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
424272
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
184
Totalt bygningsareal:
908
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
840, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Karnapfag med altaner fra 3.-5. etage. Meget skæmmende underetage
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-022-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Midterrisalit og yderkarnapfag
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Forkert i målestok
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Meget skæmmende vinduesformater
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
26-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Dør/Port:
Ny dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap