Bygning: TRODS KATHOLM

Fredens Torv 1, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-874502-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1606
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1000
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-874502-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Fredens Torv 1 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Fredens Torv 1 B, 8000 Aarhus C
Adresse:
Fredens Torv 1 C, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
874502
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
500
Totalt bygningsareal:
1000
Opførelsesår:
1606
Ombygningsår:
1982
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
97B, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Tegl

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
TRODS KATHOLM
Notat:
Midterfrontespice opsat i 1903
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-023-30,31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fornem klassistisk præget 11-fags bygning
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Brostensbelagt gård
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nyere dannebrogsvinduer
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Sålbænk; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap