Bygning: Mejlgade 25A

Mejlgade 25A, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-306660-1
Fredningsstatus:
Fredet
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-306660-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Mejlgade 25 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Mejlgade 25 A, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
306660
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
1028, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Mejlgade 025
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Med træbeklædt gavlspids. Sammenbygget med fin portåbning. Nyere træbeklædt gav lspids. Virker for stramt. Bro- og pigstensbelagt gård
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-069-26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
2½ etages gulkalket og grønmalet bindingsværk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Velbevaret kælderrum fra 1500-tallet
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport; Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap