Bygning: Klostergade 58

Klostergade 58, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-252374-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1685
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
308
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-252374-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Klostergade 58 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
252374
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
153
Totalt bygningsareal:
308
Opførelsesår:
1685
Ombygningsår:
2003
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1103D, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Klostergade 058
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Tilpassede vinduer samt enkelte originale samt uheldige
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-083-07,08

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Gennemstøbte stolper, hejsekvist på sidefløj
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Ældre fyldingsdør og -port
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap