Bygning: Havnegade 20

Havnegade 20, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-168934-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1162
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-168934-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Havnegade 20 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
168934
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
324
Totalt bygningsareal:
1162
Opførelsesår:
1875
Ombygningsår:
1995
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
842A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Trekant- og segmentfrontoner over vinduer. Ellers dannebrogsvinduer
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-022-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fornem refendfuget klassicistisk facade
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere sømandshjem
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Skæmmende vinduer i nedre etage
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Oprindelig portåbning tilmuret og isat vinduer
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap