Bygning: Gudrunsvej 10A

Gudrunsvej 10A, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-696477-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1122
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-696477-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
696477
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
1122
Totalt bygningsareal:
1122
Opførelsesår:
1880
Ombygningsår:
2015
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
14GL, BRABRAND,BRABR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
gavlkviste i midterfløj med trekantsfrontoner, kvaderfugede sidelisener. Nogle tilpassede vinduer. Markante tilbyggede kuber tager magten fra den oprindelige bygning
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-095-27,28,29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Trelænget bygning med markante gavlkviste
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Uheldige nye vinduer og døre
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Kuber tager magten fra oprindelige bygning
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landevejsby/midtvejsby - Parcelhusudstykning, boligområde
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Anlæg
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap