Bygning: SCHMALFELD

Vestergade 29, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-528221-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1881
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
553
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-528221-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vestergade 29 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
528221
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
278
Totalt bygningsareal:
553
Opførelsesår:
1881
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
454B, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vestergade 029
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
SCHMALFELD
Notat:
Midterparti markeret af flade pudsede lisener. Enkelte pudsede vinduesindfatnin ger
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ÅRHUS KUNSTAKADEMI
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-068-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
2 etages pudset forhus med afrundet hjørne
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Flot hjørneejendom
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Originale vinduer mm.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsdør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap