Bygning: Havnegade 28

Havnegade 28, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-168942-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
435
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-168942-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Havnegade 28 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
168942
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
99
Totalt bygningsareal:
435
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
838A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Trekantfrontoner over vinduer på 1. salen og tilbagetrukken øvre etage.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-022-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Klassicistisk facade i 3 fag
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nyere dannebrogsvinduer. Pænt ombygget underetage
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap