Bygning: Vilhelmsborg Allé 1

Vilhelmsborg Allé 1, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-25963-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1844
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1170
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-25963-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vilhelmsborg Allé 1 , 8320 Mårslet
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25963
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
585
Totalt bygningsareal:
1170
Opførelsesår:
1844
Ombygningsår:
2000
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
1A, VILHELMSBORG,MÅR
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Vilhelmsborg
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vilhelmsborg Allé 1
Objekt:
Hovedbygning med pavillonbygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Midterrisalit med trekant frontespice. En grålig pudset overflade vil klæde byg ningen. Inskription: Opført 1843 og 1844 af O.G.L.E. Baron Guldencrave""""
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-073-31,32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Klassicistisk bygning med lisenmarkeret midterrisalit
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Hovedbygning til Vilhelmsborg Hovedgård
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Anneksbygning med mansard og pyramidetag
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Fin indfatning om hoveddør
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Nogle revner i murværk
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Fredet
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag; Mansardtag; Pyramidetag
Udsmykning:
Inskriptioner; Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Have

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap