Bygning: Havnegade 6

Havnegade 6, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-168918-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1873
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
882
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-168918-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Havnegade 6 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
168918
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
486
Totalt bygningsareal:
882
Opførelsesår:
1873
Ombygningsår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
847A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Midterpartiet er øverst afsluttet med balustrade. Den meget smukke dobbelte fyl dingsdør er velbevaret. Lisener med kapitæl udsmykket med kerubshoved. Pudsede og dekorative vinduesindfatninger.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-022-27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Facade opdelt af kvaderlisener
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Skæmmende bølgeeternittag
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Fin klassicistisk præget bygning
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Rundbuet; Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap