Bygning: Mindegade 8

Mindegade 8, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-310641-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
492
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-310641-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Mindegade 8 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
310641
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
246
Totalt bygningsareal:
492
Opførelsesår:
1850
Ombygningsår:
2001
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
72I, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Hans Broges Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Mindegade 008
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Den skiferbeklædte sokkel er over kældervinduerne afsluttet med et profilbånd p rydet med en bølgeranke i puds.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-023-22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Refendfuget facade i 6 fag, fin bevaret fyldingsport
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Hans Broges Gård
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Karakteristisk klassicistisk bygning
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Revnedannelser i puds og dårlige vinduesrammer
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Relieffer i port.
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsport; Fyldingsdør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Frise, bånd; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap