Bygning: Lyngbygårdsvej 25

Lyngbygårdsvej 25, bygning 11, Århus
BBR-nummer:
751-288190-11
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1756
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
700
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-288190-11
Kommune:
Århus
Adresse:
Lyngbygårdsvej 25 , 8220 Brabrand
Bygningsnummer:
11
Ejendomsnummer:
288190
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
350
Totalt bygningsareal:
700
Opførelsesår:
1756
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, LYNGBYGD.,LYNGBY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1755
Præcisionsgrad:
Præcist årstal
Anvendelsesændring:
Stuehus til landbrugsejendom

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lyngbygård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Lyngbygårdsvej 025
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Mindre tårnbygning mod haveside. Tag og gesimser i ringe stand. Desværre skæmme t af nyere lav landbrugsbygning
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-041-28,30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fornem 2-delt bindingsværksbygning i 2-stokværk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Lyngbygård gods
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Fint gårdanlæg,
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Bindingsværk og vinduesrammer møre mange steder
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Frontispice, fronton, frontspids; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap