Bygning: Vestergade 1

Vestergade 1, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-528019-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1540
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
216
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-528019-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Vestergade 1 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
528019
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
108
Totalt bygningsareal:
216
Opførelsesår:
1540
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
392, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vestergade 001
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Den grundmurede forside omfatter syv vinduesfag. Hovedgesimsen begynder med et fladt bånd over vinduerne på første sal. I stuen ses nye, men fine sprossedelte butiksvinduer, døre samt den gamle rundbuede åbning til gårdspladsen.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-012-08

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Den lille gårds forhus er to etager højt
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Umalede beslag på 1. sals vinduer virker forstyrrende
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap