Bygning: Christiansmøllen

Porthusvej 5A, bygning 1, Svendborg
BBR-nummer:
479-75034-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1857
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
97
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
479-75034-1
Kommune:
Svendborg
Adresse:
Porthusvej 5 A, 5700 Svendborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
75034
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
97
Totalt bygningsareal:
97
Opførelsesår:
1857
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
45Y, MARKJORDENE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Christiansmøllen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Møllevænget 11 (Porthusvej 5 A)
Objekt:
Vindmølle
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Christiansmøllen
Notat:
"*)""ramme"" fordakninger, forskellige gesimser"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-040-12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Hvidmalet mølle, granitsokkel, fremtrædende vindues *)
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
meget intakt, bortset fra tagpap på kuplen
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
06-08-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Dør/Port:
Revleport; Revledør
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag
Udsmykning:
Fordakning; Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap